Tim nguoi lam Tofu

2018-07-28 23:00:24
{[{ vm.getStateName(state) }]}
Công ty chúng tôi đang tìm người làm Tofu. Điều kiện làm việc rất thoái mái. Có bảng lương và các loại phụ cấp khác. Các bạn muốn có một công việc ổn định và lâu dài xin liên hệ số DĐ sau. 01736314157.

Thông tin liên lạc

01736314157

Bình luận

Our sponsor

chat room